Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Ako sa ovládate? Chcete vedieť ako sa ovládate?
6 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Ste dominantný? Chcete vedieť či ste dominantný?
6 otázok
Ste obľúbený? Chcete vedieť či ste obľúbený?
10 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok
Viete, čo je strach? Chcete vedieť či viete, čo je to strach?
10 otázok
Viete sa presadiť? Chcete vedieť či sa viete presadiť?
6 otázok
Máte sklon k povrchnosti? Chcete vedieť či máte sklon k povrchnosti?
6 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok

Podriaďujete sa ľahko väčšine?

K tomu, aby sme s niečím súhlasili, alebo sa pridali k nejakej skupine, najviac prispieva výsledok rozhodovacieho procesu, ktorý v nás prebieha. Pochopiteľne, že je rozdiel pri rozhodovaní sa pre vlastnú činnosť a pre prijatie návrhov či požiadaviek iných. Nemenej je spojené s problémami podriaďovanie sa väčšine, najmä ak je organizovaná a nie sme jej členmi. Podriaďovať sa väčšine je často považované za prejav demokracie, čo iste nie je vždy správne. Je rozdiel, či sa podriaďujeme väčšine preto, že nemáme iné východisko, alebo preto, že je to rozumná väčšina, ktorá už preukázala serióznosť svojho snaženia. Sú ľudia, ktorí sú zásadne proti všetkým návrhom väčšiny. O ľuďoch, ktorí sú zásadne vždy proti sa v praxi vie a aj preto je neraz snaha rozhodovať vtedy, keď tam nie sú. V našom teste si môžete overiť, aký je váš postoj k rozhodnutiam väčšiny.