Logo zábava s vedomosťami

Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok
Kde tráviť dovolenku? Chcete vedieť kde máte tráviť dovolenku?
5 otázok
Aká je vaša lucidita? Chceš vedieť aká je tvoja lucidita?
6 otázok
Strácate rýchlo elán? Chceš vedieť či strácaš rýchlo elán?
6 otázok
Podriaďujete sa ľahko väčšine? Chcete vedieť či sa podriaďujete väčšine?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok
Máte sklon k povrchnosti? Chcete vedieť či máte sklon k povrchnosti?
6 otázok

Ste adaptačne zrelí?

Človek sa po celý svoj život neustále prispôsobuje. Už ako dieťa podmienkam v škole, v triede medzi spolužiakmi, pri prechode na inú školu, pri zmene učiteľa a pod. Rovnako sa nevyhne procesu prispôsobovania pri nástupe do práce, do nových pracovných podmienok, medzi nových spolupracovníkov i na nových vedúcich. Podľa psychologickej teórie sa človek učí, rastie a dozrieva. Dozrievame aj v schopnosti prispôsobovania, mení sa naša adaptabilita. V procese zrenia dochádza k zmene u každého človeka, ale nie rovnakým tempom a ani nedosahuje rovnakú hĺbku. Ak hovoríme o adaptačnej zrelosti, znamená to, že sa v priebehu života mení. Náš test vám umožní nahliadnuť, kde sa nachádzate v adaptačnej zrelosti. Výsledok vám naznačí, či ste už adaptačne dostatočne zrelí.