Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Máte schopnosť vyvodiť správne riešenie? Chcete vedieť či máte schopnosť vyvodiť správne riešenie?
10 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok
Kde tráviť dovolenku? Chcete vedieť kde máte tráviť dovolenku?
5 otázok
Aká je vaša lucidita? Chceš vedieť aká je tvoja lucidita?
6 otázok
Strácate rýchlo elán? Chceš vedieť či strácaš rýchlo elán?
6 otázok
Podriaďujete sa ľahko väčšine? Chcete vedieť či sa podriaďujete väčšine?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok

Ste adaptačne zrelí?

Človek sa po celý svoj život neustále prispôsobuje. Už ako dieťa podmienkam v škole, v triede medzi spolužiakmi, pri prechode na inú školu, pri zmene učiteľa a pod. Rovnako sa nevyhne procesu prispôsobovania pri nástupe do práce, do nových pracovných podmienok, medzi nových spolupracovníkov i na nových vedúcich. Podľa psychologickej teórie sa človek učí, rastie a dozrieva. Dozrievame aj v schopnosti prispôsobovania, mení sa naša adaptabilita. V procese zrenia dochádza k zmene u každého človeka, ale nie rovnakým tempom a ani nedosahuje rovnakú hĺbku. Ak hovoríme o adaptačnej zrelosti, znamená to, že sa v priebehu života mení. Náš test vám umožní nahliadnuť, kde sa nachádzate v adaptačnej zrelosti. Výsledok vám naznačí, či ste už adaptačne dostatočne zrelí.