Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Ako sa ovládate? Chcete vedieť ako sa ovládate?
6 otázok
Ste obľúbený? Chcete vedieť či ste obľúbený?
10 otázok
Ste dominantný? Chcete vedieť či ste dominantný?
6 otázok
Viete, čo je strach? Chcete vedieť či viete, čo je to strach?
10 otázok
Viete sa rýchle rozhodnúť? Chcete vedieť či sa viete rýchle rozhodnúť?
6 otázok
Máte schopnosť vyvodiť správne riešenie? Chcete vedieť či máte schopnosť vyvodiť správne riešenie?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Ste taktný? Chcete vedieť či ste taktný?
6 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok

Ste adaptačne zrelí?

Človek sa po celý svoj život neustále prispôsobuje. Už ako dieťa podmienkam v škole, v triede medzi spolužiakmi, pri prechode na inú školu, pri zmene učiteľa a pod. Rovnako sa nevyhne procesu prispôsobovania pri nástupe do práce, do nových pracovných podmienok, medzi nových spolupracovníkov i na nových vedúcich. Podľa psychologickej teórie sa človek učí, rastie a dozrieva. Dozrievame aj v schopnosti prispôsobovania, mení sa naša adaptabilita. V procese zrenia dochádza k zmene u každého človeka, ale nie rovnakým tempom a ani nedosahuje rovnakú hĺbku. Ak hovoríme o adaptačnej zrelosti, znamená to, že sa v priebehu života mení. Náš test vám umožní nahliadnuť, kde sa nachádzate v adaptačnej zrelosti. Výsledok vám naznačí, či ste už adaptačne dostatočne zrelí.