Čas sú peniaze?

Viete hospodáriť s časom?

Tento test vás chce priviesť k zamysleniu sa nad tým, či viete hospodáriť s časom, či vôbec čas vnímate, a teda vás trápi alebo netrápi, ako váš čas beží.