Logo zábava s vedomosťami

Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok
Kde tráviť dovolenku? Chcete vedieť kde máte tráviť dovolenku?
5 otázok
Aká je vaša lucidita? Chceš vedieť aká je tvoja lucidita?
6 otázok
Strácate rýchlo elán? Chceš vedieť či strácaš rýchlo elán?
6 otázok
Podriaďujete sa ľahko väčšine? Chcete vedieť či sa podriaďujete väčšine?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok
Máte sklon k povrchnosti? Chcete vedieť či máte sklon k povrchnosti?
6 otázok

Ako dokážete rozkazovať iným?

Bez toho, aby sme rozoberali mravné zásady vydávania rozkazov konštatujeme, že sú medzi ľuďmi značné individuálne rozdiely v samotnej ,,odvahe,, alebo ,,razantnosti,, rozkazovať iným. Pre niekoho je napríklad vážnym problémom rozkazovať seberovným. Aj keď nepátrame po príčinách jednotlivých rozdielov, skutočnosť potvrdzuje, že sú ľudia, ktorí s chuťou dávajú rôzne príkazy a rozkazy, i jednotlivci, ktorí ak majú niekomu čokoľvek nariadiť, sú často na rozpakoch. Náš test vám po vyhodnotení umožní istý ,,vhľad,, do seba, nakoľko je pre vás vydávanie rozkazov komukoľvek samozrejmosťou, alebo istým osobnostným problémom či náročnou úlohou.