Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Viete sa rýchle rozhodnúť? Chcete vedieť či sa viete rýchle rozhodnúť?
6 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Ako sa ovládate? Chcete vedieť ako sa ovládate?
6 otázok
Ste obľúbený? Chcete vedieť či ste obľúbený?
10 otázok
Ste dominantný? Chcete vedieť či ste dominantný?
6 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok
Ste konformný? Chcete vedieť či ste konformný?
7 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok
Mávate často zlú náladu? Chcete vedieť či mávate zlú náladu?
6 otázok
Viete, čo je strach? Chcete vedieť či viete, čo je to strach?
10 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok

Ako dokážete rozkazovať iným?

Bez toho, aby sme rozoberali mravné zásady vydávania rozkazov konštatujeme, že sú medzi ľuďmi značné individuálne rozdiely v samotnej ,,odvahe,, alebo ,,razantnosti,, rozkazovať iným. Pre niekoho je napríklad vážnym problémom rozkazovať seberovným. Aj keď nepátrame po príčinách jednotlivých rozdielov, skutočnosť potvrdzuje, že sú ľudia, ktorí s chuťou dávajú rôzne príkazy a rozkazy, i jednotlivci, ktorí ak majú niekomu čokoľvek nariadiť, sú často na rozpakoch. Náš test vám po vyhodnotení umožní istý ,,vhľad,, do seba, nakoľko je pre vás vydávanie rozkazov komukoľvek samozrejmosťou, alebo istým osobnostným problémom či náročnou úlohou.