Ste konformný?

Chcete vedieť či ste konformný?

Konformista je ten, kto sa prispôsobuje. Konformnosť predstavuje zhodný postoj, súlad, kým nezhoda v uvedenom zmysle znamená nonkonformnosť. Vôbec by nebolo správne, keby sme konformnosti a nonkonformnosti prisúdili prívlastok pozitívny - negatívny, alebo správny - nesprávny či dobrý - zlý. Teória i naša prax potvrdzuje aj to, že existujú rôzne činnosti i viac či menej originálne situácie, kde je miera konformity nie rovnako žiaduca a užitočná. Sú isté činnosti i špeciálne povolania, kde má v záujme úspešnosti prevládať konformnosť, alebo naopak nonkonformnosť. Náš test vám umožní "vidieť sa", ako vám je blízke alebo vzdialené byť konformným.