Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Ako sa ovládate? Chcete vedieť ako sa ovládate?
6 otázok
Viete sa rýchle rozhodnúť? Chcete vedieť či sa viete rýchle rozhodnúť?
6 otázok
Ste obľúbený? Chcete vedieť či ste obľúbený?
10 otázok
Viete, čo je strach? Chcete vedieť či viete, čo je to strach?
10 otázok
Ste dominantný? Chcete vedieť či ste dominantný?
6 otázok
Máte schopnosť vyvodiť správne riešenie? Chcete vedieť či máte schopnosť vyvodiť správne riešenie?
10 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok

Viete sa prispôsobiť?

Hovorí sa, že každý človek hrá svoju rolu, ale nie tú istú postavu. Všetko naše hranie v živote svedčí o snahe prispôsobiť sa okoliu. Prispôsobovanie je proces, ktorý má výrazný individuálny priebeh a trvá rôzne dlho, kým sa niekto cíti na novom mieste "ako doma". Sú prípady, že sa niekto neprispôsobí na pracovisku, necíti sa tam dobre, aj keď tam pracuje niekoľko rokov. Istou mierou úrovne prispôsobivosti je sila zábran, ktoré ešte v daných podmienkach máme. Ak sa niekde už cítime "ako doma", znamená to, že spontánne preukazujeme svoju radosť, alebo zdržanlivosť či odpor. Odpadli už nielen zábrany, ale i napätie, ktoré prekonávanie zábran vždy sprevádza. Náš test vám umožní poznať, či sa výraznejšie líšite od priemerne prispôsobivých.