Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Máte schopnosť vyvodiť správne riešenie? Chcete vedieť či máte schopnosť vyvodiť správne riešenie?
10 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok
Kde tráviť dovolenku? Chcete vedieť kde máte tráviť dovolenku?
5 otázok
Aká je vaša lucidita? Chceš vedieť aká je tvoja lucidita?
6 otázok
Strácate rýchlo elán? Chceš vedieť či strácaš rýchlo elán?
6 otázok
Podriaďujete sa ľahko väčšine? Chcete vedieť či sa podriaďujete väčšine?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok

Viete sa prispôsobiť?

Hovorí sa, že každý človek hrá svoju rolu, ale nie tú istú postavu. Všetko naše hranie v živote svedčí o snahe prispôsobiť sa okoliu. Prispôsobovanie je proces, ktorý má výrazný individuálny priebeh a trvá rôzne dlho, kým sa niekto cíti na novom mieste "ako doma". Sú prípady, že sa niekto neprispôsobí na pracovisku, necíti sa tam dobre, aj keď tam pracuje niekoľko rokov. Istou mierou úrovne prispôsobivosti je sila zábran, ktoré ešte v daných podmienkach máme. Ak sa niekde už cítime "ako doma", znamená to, že spontánne preukazujeme svoju radosť, alebo zdržanlivosť či odpor. Odpadli už nielen zábrany, ale i napätie, ktoré prekonávanie zábran vždy sprevádza. Náš test vám umožní poznať, či sa výraznejšie líšite od priemerne prispôsobivých.