Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Máte schopnosť vyvodiť správne riešenie? Chcete vedieť či máte schopnosť vyvodiť správne riešenie?
10 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok
Kde tráviť dovolenku? Chcete vedieť kde máte tráviť dovolenku?
5 otázok
Aká je vaša lucidita? Chceš vedieť aká je tvoja lucidita?
6 otázok
Strácate rýchlo elán? Chceš vedieť či strácaš rýchlo elán?
6 otázok
Podriaďujete sa ľahko väčšine? Chcete vedieť či sa podriaďujete väčšine?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok

Ste dôkladný?

Pri práci sme spravidla nútení dodržiavať určité tempo. Pracovné tempo má úzky vzťah k výkonu, k únave i k úrazovosti. Ak je pracovné tempo nadmerne rýchle, prispieva k stupňovaniu nežiaduceho napätia a vzápätí aj k chybovosti. Všetci máme svoje individuálne tempo, ktoré nám najviac vyhovuje - prezrádza ho už napríklad chôdza a neraz aj pohyb na tanečnom parkete. Individuálne tempo je možné sledovať aj v duševnej práci - kto ako rýchlo vyrieši rovnako náročnú úlohu. Popri tempe vplýva na kvalitu práce aj individuálna dôslednosť. V praxi tak rozlišujeme produktivitu podľa vplyvu pracovného tempa a dôkladnosti. Niekedy sa dôkladnosť zamieňa s pomalosťou. Skôr ide o to, že ten, kto pracuje dôkladne, nemá sklony k unáhlenostiam. Náš test vám umožní spoznať, ako sa spravidla prejavujete pri práci s prihliadnutím na pracovné tempo a dôkladnosť.