Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Ako sa ovládate? Chcete vedieť ako sa ovládate?
6 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Ste dominantný? Chcete vedieť či ste dominantný?
6 otázok
Ste obľúbený? Chcete vedieť či ste obľúbený?
10 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok
Viete, čo je strach? Chcete vedieť či viete, čo je to strach?
10 otázok
Viete sa presadiť? Chcete vedieť či sa viete presadiť?
6 otázok
Máte sklon k povrchnosti? Chcete vedieť či máte sklon k povrchnosti?
6 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok

Ste dôkladný?

Pri práci sme spravidla nútení dodržiavať určité tempo. Pracovné tempo má úzky vzťah k výkonu, k únave i k úrazovosti. Ak je pracovné tempo nadmerne rýchle, prispieva k stupňovaniu nežiaduceho napätia a vzápätí aj k chybovosti. Všetci máme svoje individuálne tempo, ktoré nám najviac vyhovuje - prezrádza ho už napríklad chôdza a neraz aj pohyb na tanečnom parkete. Individuálne tempo je možné sledovať aj v duševnej práci - kto ako rýchlo vyrieši rovnako náročnú úlohu. Popri tempe vplýva na kvalitu práce aj individuálna dôslednosť. V praxi tak rozlišujeme produktivitu podľa vplyvu pracovného tempa a dôkladnosti. Niekedy sa dôkladnosť zamieňa s pomalosťou. Skôr ide o to, že ten, kto pracuje dôkladne, nemá sklony k unáhlenostiam. Náš test vám umožní spoznať, ako sa spravidla prejavujete pri práci s prihliadnutím na pracovné tempo a dôkladnosť.