Viete sa primerane rozhodovať?

Chcete vedieť či sa viete primerane rozhodovať?

Nie je bez zaujímavosti, že otázkam rozhodovania sa venujú okrem iného aj mnohí filozofi, ktorí tvrdia, že rozhodovanie patrí medzi najťažšie ľudské činnosti. Iste je rozdiel v tom, o čom má človek rozhodnúť. Náročnosť v rozhodovaní je spojená s uvedomovaním si zodpovednosti za vlastné rozhodnutie. Iste je dosť ľudí, ktorí majú zmysel pre zodpovednosť a ktorí aj obchod považujú za serióznu činnosť. Ak však porovnáme ľudí so zmyslom pre zodpovednosť, zistíme, že nie všetci sú rovnako ochotní rozhodovať. Nehodnotíme tieto rozdiely ako dobro či zlo, len konštatujeme, že existujú. Jeden je vždy pripravený rozhodovať, iný sa tomu radšej vyhne. Náš test vám umožní poznať ku, ktorému prejavu sa viac približujete.