Logo zábava s vedomosťami

Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok
Kde tráviť dovolenku? Chcete vedieť kde máte tráviť dovolenku?
5 otázok
Aká je vaša lucidita? Chceš vedieť aká je tvoja lucidita?
6 otázok
Strácate rýchlo elán? Chceš vedieť či strácaš rýchlo elán?
6 otázok
Podriaďujete sa ľahko väčšine? Chcete vedieť či sa podriaďujete väčšine?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok
Máte sklon k povrchnosti? Chcete vedieť či máte sklon k povrchnosti?
6 otázok
Bol by z vás dobrý vedúci? Chceš vedieť či by si boli dobrý vedúci?
6 otázok
Ste dominantný? Chcete vedieť či ste dominantný?
6 otázok
Viete sa primerane rozhodovať? Chcete vedieť či sa viete primerane rozhodovať?
6 otázok
Ako sa ovládate? Chcete vedieť ako sa ovládate?
6 otázok

Máte sklony k unáhlenosti?

Ľudia sa líšia aj svojou pohyblivosťou. Individuálne rozdiely nie sú nijakou výnimkou a už vonkoncom nie chybou. Určitý pre nás charakteristický pohyb je jednoducho našou vlastnosťou a spravidla odráža vnútorné predpoklady našich pohybových schopností. Problémy môžeme očakávať, ak častejšie reagujeme unáhlene. Kritériom potom nie je rýchlosť, akou sme reagovali, ale následok, čo sme spôsobili unáhlenou reakciou. Preto treba správne odlišovať sklon k unáhlenosti a unáhlený prejav. Sklon môže byť vnútorne podmienený, ale vlastný prejav už odráža úroveň našej vôle, nášho sebaovládania. Náš test vám umožní poznať, nakoľko sa u vás prejavujú sklony k unáhlenosti, alebo naopak k sebakontrole a primeranej zdržanlivosti v reagovaní.