Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Viete sa rýchle rozhodnúť? Chcete vedieť či sa viete rýchle rozhodnúť?
6 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Ako sa ovládate? Chcete vedieť ako sa ovládate?
6 otázok
Viete, čo je strach? Chcete vedieť či viete, čo je to strach?
10 otázok
Ste obľúbený? Chcete vedieť či ste obľúbený?
10 otázok
Ste dominantný? Chcete vedieť či ste dominantný?
6 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Bol by z vás dobrý vedúci? Chceš vedieť či by si boli dobrý vedúci?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok

Mávate často zlú náladu?

Náladou sa označuje relatívne dlhšie trvajúci citový stav. Zlá nálada spravidla nastáva po neúspechu, ak sme, pohoreli, vlastnou aktivitou, alebo nedosiahli, čo sme si predsavzali. Prežívanie zlej nálady sa môže stupňovať, a tak sa javiť ako bezvýchodisková situácia - až po upadnutie do beznádeje. Je len pochopiteľné, že v upadaní do zlej nálady sú medzi nami veľké individuálne rozdiely. Pre upadnutie do zlej nálady nie je ani tak rozhodujúca príčina, ako jej subjektívne prežívanie. Individuálne rozdiely v upadaní do zlej nálady sú práve v tom, že časť ľudí po relatívne rovnakom neúspechu má naďalej dobrú náladu, nestráca humor, kým iní sú z toho nešťastní a poniektorí až zdesení a nechcú si ani v kútiku duše pripustiť optimistickú myšlienku, že sa všetko môže obrátiť, že svet pôjde ďalej a že sa môžu dopracovať od prehry k výhre. Náš test potvrdí, že extrémne zlé nálady sú len výnimočné.