Viete sa presadiť?

Chcete vedieť či sa viete presadiť?

Schopnosť presadzovať sa sa prejavuje v rôznych situáciách. Môžeme sa presadiť medzi vrstovníkmi, medzi spolupracovníkmi, u nadriadeného... Názornou ukážkou v rozdieloch je napríklad dotiahnutie sťažnosti do úspešného konca. Reálne rozdiely pozorujeme aj vo forme presadzovania sa. Popri rozdieloch napríklad v razantnosti, bezohľadnosti alebo ohľaduplnosti pri presadzovaní sa sú rozdiely aj v prežívaní vlastnej úspešnosti i úspechov iných. Tak ako nám nie je ľahostajné, akú máme pozíciu v kruhu spolupracovníkov, nemusí nám byť ľahostajné ani to, ako sú na tom ostatní. Pritom úspechy v presadzovaní sa iných môžeme závidieť alebo obdivovať. Náš test vám umožní porovnanie úrovne vášho presadzovania sa s možnými krajnosťami.