A čo rodinná atmosféra?

Chcete vedieť aká je vaša rodinná atmosféra?

Na každého človeka má vplyv aj to, v akom prostredí, vrátane rodinného, žije. Pre jedného je rodina zmyslom života, pre iného spoľahlivým zázemím, sú ľudia, ktorým tzv. rodinný život veľa nehovorí. Ak si urobíte náš dnešný test, možno poodhalíte váš skutočný, doteraz netušený vzťah k rodine.