Máte schopnosť vyvodiť správne riešenie?

Chcete vedieť či máte schopnosť vyvodiť správne riešenie?

Nasledujúci test, ktorý vypracoval psychológ Allan Gintel, by mal ukázať vašu schopnosť vyvodiť správne riešenie, ktoré vyplýva z určitých výrokov a zároveň by mal preveriť rýchlosť vášho uvažovania.
Nasledujúce výroky sú, samozrejme, v skutočnosti nezmyselné, avšak treba vychádzať z toho, že prvé dva výroky z každej úlohy sú správne. Záver z nich však môže, alebo tiež nemusí byť správny.
Ak sa vam zdá záver tretieho výroku správny, označte ÁNO, v opačnom prípade NIE.