Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Máte schopnosť vyvodiť správne riešenie? Chcete vedieť či máte schopnosť vyvodiť správne riešenie?
10 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok
Kde tráviť dovolenku? Chcete vedieť kde máte tráviť dovolenku?
5 otázok
Aká je vaša lucidita? Chceš vedieť aká je tvoja lucidita?
6 otázok
Strácate rýchlo elán? Chceš vedieť či strácaš rýchlo elán?
6 otázok
Podriaďujete sa ľahko väčšine? Chcete vedieť či sa podriaďujete väčšine?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok

Aká je vaša lucidita?

Pojem lucidita sa prekladá ako jasné vedomie. Z praxe vieme, že kvalita našej práce je podmienená úrovňou našej pozornosti, i to, že úroveň našej pozornosti v priebehu dňa kolíše. Kolísanie lucidity sa prejavuje v rytme aktivity, ktorá sa vyznačuje dvoma "vrcholmi". Jeden je okolo 11.00, druhý okolo 17.00 hodine. Pri sledovaní vybranej vzorky ľudí sa zistilo, že asi jedna tretina z nich patrí k tzv. večerným typom "sovám", jednu šestinu tvoria tzv. ranné typy "škovránkovia" a zbytok sa dokáže pružne prispôsobiť v aktivite vedomia aj v nútenom režime práce. Náš test vám umožní nahliadnuť do úrovne vašej lucidity.