Logo zábava s vedomosťami

Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Dokážete riskovať? Chcete vedieť či dokážete riskovať?
6 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok
Kde tráviť dovolenku? Chcete vedieť kde máte tráviť dovolenku?
5 otázok
Aká je vaša lucidita? Chceš vedieť aká je tvoja lucidita?
6 otázok
Strácate rýchlo elán? Chceš vedieť či strácaš rýchlo elán?
6 otázok
Podriaďujete sa ľahko väčšine? Chcete vedieť či sa podriaďujete väčšine?
6 otázok
Máte pocit osamelosti? Chceš vedieť či máš pocit osamelosti?
6 otázok

Máte radšej knihy ako priateľov?

Individuálne rozdiely medzi ľuďmi sa prejavujú aj v tom, že nie každý človek túži rovnako po priateľoch, po ľuďoch okolo seba, po samote či po čítaní dobrej knihy. Aj keď vôbec nejde o dobrú či zlú vlastnosť človeka, pre každého z nás je charakteristická väčšia alebo menšia túžba po spoločnosti či určitá uzavretosť do seba. Iste je formou i obsahom rozdiel, ak sa niekto musí o všetkom radiť a so všetkým zdôveriť, kým iný sa aj na kurz tanca bude najradšej pripravovať z príručky. Podobné sú aj rozdiely v schopnosti pohotovo komunikovať. Náš test vám umožní poznať, ku ktorej z dvoch krajností máte bližšie.