Ďalšie psychotesty

Máte sklony k agresivite? Chcete vedieť či máte sklony k agresivite?
6 otázok
Ste zrelá osobnosť? Chceš vedieť či si zrelá osobnosť?
10 otázok
Vyznáte sa v ľuďoch? Chceš vedieť či sa vyznáš v ľudoch?
10 otázok
Ako sa ovládate? Chcete vedieť ako sa ovládate?
6 otázok
Viete sa rýchle rozhodnúť? Chcete vedieť či sa viete rýchle rozhodnúť?
6 otázok
Ste obľúbený? Chcete vedieť či ste obľúbený?
10 otázok
Viete, čo je strach? Chcete vedieť či viete, čo je to strach?
10 otázok
Ste dominantný? Chcete vedieť či ste dominantný?
6 otázok
Máte schopnosť vyvodiť správne riešenie? Chcete vedieť či máte schopnosť vyvodiť správne riešenie?
10 otázok
Ako prekonávate prekážky? Chceš vedieť ako prekonávaš prekážky?
6 otázok
Čas sú peniaze? Viete hospodáriť s časom?
10 otázok
Máte pevnú vôľu? Chceš vedieť či máš pevnú vôľu?
10 otázok
Sebarealizácia je, keď... Čo si o sebe myslíte? Dokázali ste sa sebarealizovať?
10 otázok
Dokážete intenzívne pracovať? Chcete vedieť či dokážete intenzívne pracovať?
5 otázok
Považujú vás za zhovorčivého? Chceš vedieť či ťa považujú za zhovorčivého?
6 otázok

Ako sa ovládate?

Pri porovnaní s neschopnosťou ovládať sa, posudzuje sa spravidla sebaovládanie ako pozitívna vlastnosť. Takéto posúdenie však svedčí len o tom, že medzi ľuďmi viac uprednostňujeme uvážlivosť pred neuvážlivosťou. Ak by to totiž malo vyznieť ako hodnotenie dobre - zle, bolo by to aj z mravného hľadiska nespravodlivé. Vieme, že unáhlene môže človek reagovať aj vtedy, keď háji pravdu a až príliš uvážlivo môže reagovať aj preto, aby odviedol pozornosť, aby kryl lož alebo nečestnosť. Situácia však môže byť aj opačná, keď sa lož bráni prudkými výbuchmi a pravda rozvážnou argumentáciou. Náš test vám umožní sebapoznanie z hľadiska sebaovládania, ktoré sa prejavuje v každom vašom reagovaní na dianie okolo vás. Dozviete sa, ako vás vidia spolupracovníci i vaši najbližší. Získate obraz o vlastnom reagovaní najmä v situáciách, keď sa vedome nekontrolujete.